AFWERKINGSPRODUCTEN

 • SEALER
  • Sealer
  • Recipiënt: 1L
   Prijs: 25€ Excl. BTW
  • EIGENSCHAPPEN - Mosaic Sealer is een vloeibaar impregneermiddel dat de opname van water en vetten in poreuze materialen beperkt. Het penetreert de poriën van de tegels en heeft geen invloed op de natuurlijke afwerking van een cementvloer. Dit oplosmiddel en op hars gebaseerd product moet worden aangebracht met een borstel, doek of roller op een schoon en droog oppervlak. Pas een of enkele keren toe totdat de tegels verzadigd zijn. Zorg dat de ruimte geventileerd is en vermijd overmatig gebruik. Elke sealer die niet binnen enkele minuten wordt geabsorbeerd, blijft op het oppervlak achter. U kunt het oppervlak met een fijne doek afvegen om het teveel te verwijderen en een glanzende of onregelmatige afwerking te voorkomen. Probeer de sealer altijd op een losse tegel voordat u hem op het hele oppervlak aanbrengt, om de mate van absorptie van de tegels in te schatten.

   GEVAAR - Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn bij ingestie, gevaar voor de luchtwegen. Kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met negatieve effecten op lange termijn. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Weghouden van hittebronnen, vonken, open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. Draag beschermende handschoenen, kleding en brillen en een beschermend masker. IN GEVAL VAN OPNAME: Bel direct het ANTIGIFCENTRUM of zoek medische hulp. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen. Huid afspoelen met water of met een douche. NA INADEMING de persoon naar buiten brengen en in een comfortabele houding houden om te kunnen ademen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Niet doorslikken.
 • NEUTRALE ZEEP
  • Soap
  • Recipiënt: 1L
   Prijs: 12.5€ Excl. BTW
  • EIGENSCHAPPEN - Vloeibare PH neutrale zeep voor dagelijks gebruik. Verdund in water, zal de zeep de tegels op basis van cement desinfecteren en voeden.

   GEVAAR - Kan ernstige oogirritatie veroorzaken. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik de handen grondig wassen. Draag altijd beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming en een beschermend masker. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medische hulp.
 • NEUTRALE WAX
  • Cire
  • Recipiënt: 1L
   Prijs: 17.5€ Excl. BTW
  • EIGENSCHAPPEN - Vloeibare wax die je puur of verdund met water kunt gebruiken. Eenmaal droog, kan de vloer worden gepolijst met een doek, vezel of viltkussens die de tegels een glans geven en de kleuren verbeteren. De wax creëert mettertijd een patina wat een extra bescherming biedt.

   GEVAAR - Product niet geclassificeerd als een risico voor de gezondheid of het milieu. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. IN GEVAL VAN OPNAME: Bel direct het ANTIGIFCENTRUM of zoek medische hulp. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. In geval van een ongeluk of slaperigheid direct het ANTIGIFCENTRUM bellen of medische hulp inroepen. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Inhoud en container afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalbeheer.
 • REINIGER VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
  • Cleaner1
  • Recipiënt: 0,75L
   Prijs: 12.5€ Excl. BTW
  • EIGENSCHAPPEN - Deze reiniger helpt vetvlekken en andere vlekken die het gevolg zijn van dagelijks gebruik van een cementtegelvloer, af te zwakken. Spuit het product grondig op het te behandelen gebied, laat het een paar minuten rusten voordat u met een poets/draaimachine en een fiberschijf of met een groen schuursponsje begint te schrobben. Voeg indien nodig water toe. Spoel de residuen goed af om het proces te voltooien.

   GEVAAR - Draag altijd beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming en een beschermend masker. Kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. IN GEVAL VAN INSLIKKEN: De mond spoelen en GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen. Huid afspoelen met water of met een douche. NA INADEMING de persoon naar buiten brengen en in een comfortabele houding houden om goed te kunnen ademen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen en niet inslikken. In geval van een ongeluk onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM bellen of medische hulp inroepen. Inhoud en container afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalbeheer. Gebruik dit product niet met een verfpistool.
 • REINIGER INDUSTRIËLE REINIGER
  • Cleaner2
  • Recipiënt: 0,75L
   Prijs: 12.5€ Excl. BTW
  • EIGENSCHAPPEN - Vloeibare reiniger op basis van een zacht zuur dat inwerkt op kalkhoudende elementen en resten van de installatie. Het lost ook een dunne laag van het tegeloppervlak op en helpt bij het schoonmaken. Het product wordt over de vloer gespoten. Het kan puur of verdund worden gebruikt, afhankelijk van het vereiste reinigingsniveau. Bij sproeien reageert het zuur met de kalkhoudende elementen, waarbij gasbellen en een gekleurd slib ontstaan. Enkele seconden na het spuiten werkt het zuur niet meer en moet het chemische reinigingsproces onmiddellijk worden voltooid met mechanische afschuring met een poets/draaimachine met een fiberschijf (of een groene schuurspons). Voeg indien nodig water toe voordat u gaat schuren/polijsten. Spoel onmiddellijk en grondig met schoon water om de resten en het slib te verwijderen.

   GEVAAR - Kan ernstige huidirritatie en oogletsel veroorzaken. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID (of het haar): spoel de huid af met water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en wassen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. IN GEVAL VAN OPNAME: Bel direct het ANTIGIFCENTRUM of zoek medische hulp.
 • KRISTALLISATOR VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
  • Crystalliser
  • Recipiënt: 0,75L
   Prijs: 17.5€ Excl. BTW
  • EIGENSCHAPPEN - Te gebruiken met een vloerpolijst/schrobmachine wanneer de vloer volledig is schoongemaakt, afgespoeld en gedroogd. De kristallisator, zonder magnesiumfluorsilicaat, verhardt de tegels, waardoor ze beter bestand zijn tegen schuren en vlekken en het geeft ze een lichte glans. Sproei een kleine hoeveelheid over het te behandelen gebied en bewerk het oppervlak met de polijstmachine en schijven (wollen schijven van roestvrij staal of fiber/glasvezel) tot het product is geabsorbeerd en de tegels volledig droog en glanzend zijn.

   GEVAAR - Kan ernstige irritatie van de huid en oogletsel veroorzaken. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. IN GEVAL VAN INSLIKKEN: De mond spoelen en GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen. Huid afspoelen met water of met een douche. NA INADEMING de persoon naar buiten brengen en in een comfortabele houding houden om te kunnen ademen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen en niet inslikken. In geval van een ongeluk onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM bellen of een arts raadplegen. Bewaar dit product op een veilige en vergrendelde locatie. Inhoud en container afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalbeheer.